policja

Aktualności

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2016/2017

 

 

Stypendia szkolne (socjalne)

 

 

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 należy składać od dnia

   01 września 2016 r. do 15 września 2016 r. 

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu w pok. nr 8 

                         druki wniosków są dostępne

                             od 16 sierpnia 2016 r. w pok.  nr 8

                            oraz na stronie internetowej www.ops-milicz.pl

 

  •      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Milicz.
  •      Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2016 r.
  •      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł/ os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930).
  •      Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.
  •      Faktury i rachunki powinny zawierać:
  • nazwę wystawcy;
  • datę wystawienia/sprzedaży;
  • pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację  „sportowe”
  • przy wystawianiu faktur/rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

 

POBIERZ:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Lista przedmiotów kwalifikacyjnych

Stypendium socjalne

Uchwała o stypednium socjalnym

Podziękowania za 26-tą Świąteczną Zbiórkę Żywności

 

 

 

        Już po raz 26-ty na terenie Gminy Milicz odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności. Zbiórka została zorganizowana w terminie 01-05.03.2016 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas przy parafii św. A. Boboli i PCK w Miliczu. Celem zbiórki było zebranie żywności, z której sporządzone zostaną paczki dla najuboższych rodzin naszej gminy z okazji Świąt Wielkanocnych.

            Przez pięć dni, do specjalnie ustawionych koszy udało się zebrać ponad dwie tony żywności: 2283,51 kg. Jak co roku, dużą część zebranego towaru stanowiły: mąka (670 kg), makaron (ponad 400 kg), cukier (425 kg), ryż (205 kg), olej ( 128 l), kasza (81 kg) oraz konserwy (240 szt.). Zebrano również: margaryny, czekolady, dżemy, napoje, ciastka, sól, płatki śniadaniowe, przyprawy, majonezy.

            Od poniedziałku (7 marca), pracownicy OPS w Miliczu rozpoczęli wydawanie przygotowanych paczek rodzinom niezamożnym z terenu Gminy Milicz. W szczególności paczkami obdarowano rodziny mające na utrzymaniu dzieci. Przygotowano 85 paczek, w tym 11 dla milickiego Caritasu.

            W  akcję zaangażowało się ponad 150 wolontariuszy, w tym uczniowie milickich szkół: Technikum Leśnego,  Szkoły Podstawowej nr 2,  Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum, Społecznego Gimnazjum IT i Ad-Astra oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie i  harcerze. Serdecznie dziękujemy koordynatorom wolontariuszy.   Ze strony OPS, zbiórkę nadzorowała Izabella Tarka, a w akcję włączyli się wszyscy pracownicy milickiego Ośrodka, PCK, członkowie Caritasu oraz kierowca z Ośrodka Kultury w Miliczu- Pan Gabriel Franas, który pomógł przewieźć i rozładować zebrane w sklepach produkty do magazynu w OPS.


            Serdecznie dziękujemy wolontariuszom za bezinteresowną pracę, a także właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylność w zorganizowaniu zbiórki. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy. Jest to takie małe świadectwo solidarności z potrzebującymi.  Dziękujemy wszystkim ludziom z otwartym sercem, którzy przyłączyli się do naszej akcji i życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy.

 

Marta Słocka- Dyrektor OPS w Miliczu wraz z pracownikami
Krystyna Ugorek – Prezes  CARITAS
oraz Danuta Błaszczuk – Kierownik PCK w Miliczu

 

 

 

20160305 174859DSCF3483

DSCF3480DSCF3486DSCF3489DSCF3492DSCF3494DSCF3493DSCF3495DSCF3496